ZWIĄZEK

 

Zarząd Związku

Prezes: Anna Ochalik-Pęcak

Zastępcy Prezesa: Henryk Tyrański
Antoni Borek

Członek Zarządu: Kazimierz Bajowski

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Adam Węgrzyn

Zastępcy Przewodniczącego: Zbigniew Kurosz
Wojciech Tokarz

Sekretarz: Jerzy Kulczycki

Członkowie: Zbigniew Ryfa
Stanisław Wrona
Czesław Staśkiewicz

 

Statut Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Rzeszowie

 

 

[ Wróć ]  

 

Podkarpacki związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych | 35-061 Rzeszów ul. Słoneczna 2 pok.18 | tel. 017 85 80 480 wew. 424